Bảng giá

Răng sứ không kim loại

TÊN RĂNG ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Lava Plus 10 triệu 15 năm
Nacera Full 10 triệu 10 năm
HT Smile 8 triệu 10 năm
Nacera 8 triệu 10 năm
Lava 8 triệu 15 năm
Ceramill 6 triệu 7 năm
Cercon HT 6 triệu 7 năm
Lava 5 triệu 8 năm
Cercon 4 triệu 7 năm
Venus 3 triệu 10 năm

Răng sứ có kim loại

TÊN RĂNG ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Sứ Titanium 1,5 triệu 05 năm
Sứ kim loại thường 700.000đ 03 năm

Hàm tháo lắp

TÊN RĂNG ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Hàm khung Titanium chưa tính răng 2,5 triệu 10 năm
Hàm nhựa dẻo Biosoft chưa tính răng 2 triệu 10 năm
Hàm khung kim loại thường chưa tính răng 1 triệu 01 năm

Răng tháo lắp

TÊN RĂNG ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Răng Sứ 500.000đ 10 năm
Răng nhựa ngoại 300.000đ 10 năm
Răng nhựa nội 150.000đ 02 năm

Tẩy trắng răng

TÊN RĂNG ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Tẩy trắng răng tại phòng khám 2 triệu
Tẩy trắng răng ở nhà 1 triệu

Gắn đá

TÊN RĂNG ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Đá 500.000đ 1 năm
Công gắn 200.000đ 1 năm

ĐĂNG KÝ NGAY

Để được bác sỹ tư vấn trước!