Chuyên Môn Tốt nghiệp Đại học Y Dược Hải Phòng
Bằng Cấp Nha khoa tổng quát
 • Chuyên sâu:
  • Khám, tư vấn và lập kế hoạch điều trị
  • Phục hình thẩm mỹ
  • Nha khoa tổng quát
 • Kinh nghiệm: 8 năm
 • Bằng cấp chuyên môn:
  • 2011: Tốt nghiệp Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt tại Đại học Y Dược Hải Phòng
  • 2015: Chứng chỉ Cấy ghép Implant Nha khoa tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW
  • 2016: Chứng chỉ thẩm mỹ nha khoa do Đại học Bordeaux – Pháp và Đại học Y Dược Hải Phòng kết hợp đào tạo
  • 2018: Chứng chỉ về Mặt dán sứ veneer (International Center for Dental…

Xem Thêm Bác Sĩ Khác

1800 0040