Chuyên Môn Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP HCM
Bằng Cấp Nha khoa thẩm mỹ và phục hồi
  • Chuyên sâu:
    • Phục hình răng sứ thẩm mỹ
  • Kinh nghiệm: 8 năm
  • Bằng cấp chuyên môn:
    • 2013: Tốt nghiệp Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt tại Đại học Y Dược TP.HCM
    • 2015: Tu nghiệp Nha khoa phục hồi thẩm mỹ tại Singapore

Xem Thêm Bác Sĩ Khác

1800 0040