Chuyên Môn Tốt nghiệp Đại học Y Dược Hải Phòng
Bằng Cấp Cấy ghép Implant
 • Chuyên sâu:
  • Nha chu
  • Phẫu thuật Implant Nha khoa và các điều trị hỗ trợ (Nâng xoang, Ghép xương, Ghép mô mềm…)
 • Kinh nghiệm: 8 năm điều trị nha chu – 15 năm phẫu thuật Implant Nha khoa
 • Bằng cấp chuyên môn:
  • 2011: Tốt nghiệp Tốt nghiệp Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt tại Đại học Y Dược Hải Phòng
  • 2016: Thạc sĩ Nha chu, liên đại học IMC, Đức
  • 2018: Chứng nhận Chuyên gia lâm sàng Implant Nha Khoa, viện gIDE, Hoa Kỳ

Xem Thêm Bác Sĩ Khác

1800 0040